header banner
Default

ChatGPT voorspelt een kans van 15% op irrelevantie voor Bitcoin - BLOX | Nieuws


Recentelijk heeft ChatGPT, een krachtige kunstmatige intelligentietool, een verontrustende voorspelling gedaan over de toekomst van Bitcoin. Volgens ChatGPT is er een kans van 15% dat Bitcoin tegen 2035 waardeloos zal zijn.

Deze ontdekking werd gedaan door Conor Grogan, een toegewijde medewerker van Coinbase die beweert een “jailbreak” te hebben gevonden voor de AI-tool, waardoor deze in staat is om de waarschijnlijkheid van bizarre crypto-prijs scenario’s te berekenen.

Zelf stelden wij ook al vragen aan ChatGPT over de toekomst van bepaalde cryptocurrencies, zoals Shiba Inu, Ethereum en Bitcoin. Dit resulteerde eigenlijk alleen maar in positieve vooruitzichten. Deze voorspellingen hielden echter geen rekening met de mogelijkheid van doemscenario’s.

ChatGPT voorspelde ook dat er een 20% kans is dat Ethereum naar nul gaat

VIDEO: Vraag ChatGPT om de prijs van Bitcoin in 2030 te voorspellen
Money Rules - Investing Tips

Conor Grogan, die bekendstaat als een fervent gebruiker van ChatGPT, deelde op 30 april een screenshot van de resultaten van zijn jailbreak in een tweet. Hieruit blijkt dat ChatGPT stelt dat er een kans van 15% bestaat dat Bitcoin “naar irrelevantie zal vervagen” en dat de prijzen met meer dan 99,99% zullen dalen tegen 2035.

Ook gaf de chatbot een kans van 20% aan dat Ethereum irrelevant zou worden en naar nul zou gaan tegen 2035.

ChatGPT was echter nog minder zeker van Litecoin en Dogecoin, waarbij het respectievelijk kansen van 35% en 45% toewees dat de munten naar nul zouden gaan.

De Coinbase-executive concludeerde dat ChatGPT over het algemeen een “grote fan” van Bitcoin is, maar “meer sceptisch” blijft als het gaat om altcoins.

Hoe accuraat zijn deze voorspellingen?

VIDEO: 🚨 ChatGPT Bitcoin-handelsstrategie +42572% WINST - VOLLEDIGE TUTORIAL!!!
Thomas Kralow

ChatGPT heeft dan wel een enorme hoeveelheid informatie tot zijn beschikking, de vraag blijft hoe accuraat deze voorspellingen zijn.

Allereerst zijn het slechts waarschijnlijkheden dat een bepaalde crypto naar nul gaat. Een kans van 15% is zoals ChatGPT zelf ook zegt een kleine kans. Het betekent ook dat er een kans is van 85% dat Bitcoin niét naar nul gaat. Een duistere toekomst is dus onwaarschijnlijk voor Bitcoin.

Ook is het helemaal niet zeker dat ChatGPT goed is in het voorspellen van crypto-prijs scenario’s. De AI-tool heeft nog niet de tand des tijds doorstaan en er is dus nog geen informatie beschikbaar over de precisie van zijn voorspellingen.

ChatGPT voorspelde ons eerder nog dat Bitcoin waarschijnlijk tussen de 50.000 en 500.000 dollar waard zou zijn in 2028. Ook dit is geen zekerheid, maar gezien de huidige negatieve ontwikkelingen in de bankensector lijkt dit toch een realistischere voorspelling dan Bitcoin naar nul.

Sources


Article information

Author: Jade Kirby

Last Updated: 1703009161

Views: 1194

Rating: 4.7 / 5 (98 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jade Kirby

Birthday: 1916-04-07

Address: 946 Jacobs Underpass Suite 693, Lake Johnhaven, LA 71035

Phone: +4101066037487027

Job: Physiotherapist

Hobby: Cooking, Tennis, Swimming, Woodworking, Table Tennis, Beer Brewing, Cooking

Introduction: My name is Jade Kirby, I am a rich, receptive, radiant, Open, spirited, honest, unyielding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.